อายุ 24 ควรทำงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจแบบไหนดีกว่ากัน