รับเงินทอนจากร้านข้าว สังเกตมันดูแปลกๆ พอแช่น้ำดูชัดเลย