ใครเป็นบ้าง เป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้า แต่ของกินคือสู้ตาย