อย่าหาทำ เอาเครื่องดูดฝุ่นเสียบเข้ารถ สุดท้ายต้องซ่อม