ไขข้อสงสัย ทำไมต้นไม้มีรอยบาก คนตัดขี้เกียจหรือทำเพื่ออะไร