ช่างหัวจะปวด ลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็น รู้สาเหตุเลยแก้ให้ใน 1 วินาที