มิติใหม่ของการซักผ้าห่ม ลงเครื่องมันหนัก เลยต้องพึ่งเครื่องซักแรงดัน