สาวฝากแฟน เก็บข้าวผัดที่เหลือเข้าตู้เย็น แต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้