น้าเน็กขึ้นรถหาเสียง พร้อมนโยบายอย่างฮา ฟังแล้วอยากเลือกเลย