เปลี่ยนระเบียงบ้าน ที่นกชอบเกาะทำสกปรก ให้เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆ