ช่างสุดเซ็ง เจ้าของบ้านเรื่องเยอะ ติดแล้วให้รื้อเพราะไม่ชอบสี ทั้งที่เลือกเอง