คนกำลังสร้างบ้านโอด สร้างยังไม่ถึงครึ่งทาง หมดไปแล้ว 300,000 บาท