สุดง่าย ก่อซิงค์ครัวปูน ใช้แผ่นเคาน์เตอร์ จากทำ 3 วัน แค่วันเดียวก็เสร็จ