ลูกสาวสร้างบ้านแบบคุมโทน ของที่พ่อแม่ใช้ทำพลาดหนัก