วิธีเก็บหอมกระเทียมไว้กินได้นานๆ ไม่ขึ้นราไม่เน่าเสียแบบง่ายๆ