เก็บป็อปคอร์น ที่พอนำมาอุ่นแล้วยังกรอบ กินแล้วยังอร่อย