เมนูยุคข้าวยากหมากแพง ได้น้ำมันใช้ แถมได้อาหารอร่อยๆ