รูอะไรกัน มีรูแบบนี้อยู่ตรงมุมกำแพงบ้าน ปิดไปหลายรอบก็ยังเป็นอีก