ปรับปรุงบ้านไม้ หมดค่าช่าง 48,000 ค่าของ 130,000 ถือว่าแพงไหม?