เจ้าของบ้านจิตตก ต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวใส่กำแพงโครงการ บ้านจะทรุดไหม