สร้างบ้านเองทุกขั้นตอน มาไกลเกินครึ่ง แต่หมดงบไปน้อยมาก