เตือนอย่าใช้ปลั๊ก 3 ตาลักษณะนี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟสูง