หนุ่มสร้างบ้าน-รถด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ