คุณพ่อที่ฝึกให้ลูกช่วยงาน นั่งขายกะเพรา ก่อนเรียนออนไลน์