พ่อสั่งเฟอร์นิเจอร์ ล่าสุดได้โต๊ะเครื่องแป้งหนักกว่าเดิมอีก