ลูกค้าสั่งกะเพราหมูสับ แต่ให้ใส่แต่ใบกะเพรา พ่อค้าเลยจัดให้