รีโนเวทบ้านแบบผสมผสาน เปลี่ยนบ้านคนรุ่นเก่าให้เป็นคนรุ่นใหม่