ไอเดียต่อเติมชั้นล่างบ้านสวน ให้น่าอยู่โล่งอากาศถ่ายเทได้ดี