เพิ่งรู้ ไทยเรามีแข่งกรีดยางชิงแชมป์ เห็นฝีมือผู้ชนะบอกเลยงานประณีตจริงๆ