ภาพหาดูยาก กรุงเทพฯโล่งไร้ผู้คน แม้ยังไม่ถึงสงกรานต์