เคยสงสัยไหม สอบนักธรรมศึกษา ไปเพื่ออะไร จำเป็นต้องสอบไหม?