ตั้งใจหยอดเฉพาะแบงค์ 1,000 ครบ 2 ปี เห็นยอดแล้วภูมิใจในตัวเอง