แม่เป็นเครียด ส่วนสูงลูกต่ำกว่าเกณฑ์ อยากให้ลูกตัวสูงต้องทำอย่างไร