เจ้าของบ้านกุมขมับ ช่างเดินสายไฟไม่ห่อหุ้มอะไรเลย อันตรายไหม?