เมื่อหนุ่มสิงคโปร์ คิดว่าบ้านงานเป็นร้านอาหาร งานนี้รู้เลยคนไทยมีน้ำใจสุดๆ