เจ้าของบ้านซื้อบอนสีราคาถูกมาปลูก ไม่น่าเชื่อโตขึ้นมามันจะสวยได้