หนุ่มซื้อกล้วยด่างมา 2 แสน หวังเพาะหน่อขาย แต่สุดท้ายต้องนั่งกุมขมับ