จากคนที่ชอบดื่ม หมดเงินไปกับค่าเหล้าเยอะ พอมีครอบครัวหันมาเก็บออม