ผู้รับเหมาเบิกไป 250,000 ถูกหรือแพง ชาวเน็ตเตือนให้ระวัง