เวลาซักผ้าใครเจอก่อนก็เป็นของคนนั้น บ้านไหนเป็นแบบนี้บ้าง?