คนที่ทำงานเงินเดือน 5 หมื่นขึ้นไปนี่เรียนจบอะไรกัน