รฟท. ชี้แจงแล้ว รถไฟดีเซลรางญี่ปุ่น มาดัดแปลงความกว้างของล้อ