สิ้นสุดการรอคอย ภูกระดึง เปิดให้เข้าเที่ยว 1ต.ค.64 แต่มีข้อแม้