นักเดินทาง เล่าเคยภูมิใจมากที่จะบอกทุกคนว่า ‘I’m from Thailand’