หนุ่มตกปลาเจอปลาประหลาด ลำตัวขีดสีด่าง มีรูปร่างคล้ายปลานิล