สาวกลุ้มใจ หลังพระทักให้เปลี่ยนสีร้านจากสีเขียวให้เป็นสีเหลือง