ทำไมโรงแรม ชอบออกแบบห้องน้ำวางชักโครกตรงหัวเตียงด้วย