หนุ่มโพสต์ขายกล้วยด่าง ล้านสอง ชาวเน็ตแนะให้ไปร้านสาม