มือใหม่ก็ทำได้ หัดเพาะเมล็ดกล้วยตานีด่าง ในกล่องทิชชู