เลี้ยงปลานิลในบ่อได้ 1 อาทิตย์ แล้วน้ำเน่าเสียจะแก้ยังไง?